Eind van het jaar…

De decembermaand is weer aangebroken. Het was weer een apart jaar, met gebeurtenissen waar we we weinig invloed op kunnen uitoefenen.

Als werkgever en werknemer is dit het moment om terug te kijken en ook vooruit. Wat is er gebeurd, wat hebben we bereikt en wat gaan we volgend jaar doen?

Beoordelingsgesprek

Een beoordelingsgesprek is een gesprek waarin de leidinggevende vooral het functioneren van de werknemer beoordeelt. Dit gesprek vindt vaak plaats aan het eind van het jaar. Beiden bereiden het gesprek voor, echter de werkgever geeft eenzijdig zijn beoordeling over het functioneren. De werknemer kan wel delen wat hij heeft bereikt dit jaar en welke doelen er gehaald zijn. Naar aanleiding van dit gesprek zal er een schriftelijke verslaglegging gedaan worden die door beide partijen getekend wordt. Dit verslag zal in het personeelsdossier opgenomen worden.

Functioneringsgesprek

Een functioneringsgesprek vindt meestal plaats halverwege het jaar. Dit gesprek is tweezijdig, zowel de leidinggevende als de medewerker hebben inbreng. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken naar de afspraken die gemaakt zijn voor dit jaar en of er nog bijsturing nodig is. Het kan zijn dat er door omstandigheden andere afspraken gemaakt moeten worden. Tijdens het functioneringsgesprek kan er over en weer besproken worden wat er goed gaat en wat eventueel beter kan. Dit gesprek is dus gelijkwaardig. Er wordt een verslag van gemaakt, door beide partijen ondertekend en ook deze wordt opgenomen in het personeelsdossier. Soms zijn hier formulieren voor, soms is het format vrij. Van belang is dat het vastgelegd wordt zodat verwarring wordt voorkomen.

Het belangrijkste is dat er een gesprek plaatsvindt. Er is de laatste tijd veel te doen over de systematiek van het beoordelingsgesprek en functioneringsgesprek. Steeds meer bedrijven kiezen ervoor dit niet meer te doen, vooral voor medewerkers die al langere tijd in dienst zijn. Maar ook als je al jaren ergens werkt vind je het fijn om te horen wat goed gaat en waar je nog kan ontwikkelen. Ook wil je de kans krijgen je eigen visie over jouw functioneren, maar ook over jouw relatie met je leidinggevende te delen. Dus mijn advies is, praat in ieder geval één keer per jaar met elkaar, zorg wel voor een goede voorbereiding. Het goede gesprek draagt ten alle tijde bij een goede samenwerking.

Wil je advies over de gesprekscyclus of ondersteuning bij het voeren van deze gesprekken? Uiteraard kan ik daarbij ondersteunen, ik ben bereikbaar op 06-50683039 of sandra@pphaarlemmermeer.nl.

Deel dit bericht .....

Scroll naar boven