Bijzonder verlof. Wat houdt dit nu precies in?

Het woord zegt het al….verlof voor een bijzonder moment. Iedereen krijgt in zijn leven te maken met bijzondere gebeurtenissen zowel feestelijk als triest, bijvoorbeeld een huwelijk, geboorte of een overlijden. Wat is hiervoor geregeld in Nederland?

Bijzonder of buitengewoon verlof wordt geregeld in de cao die van toepassing is of in de arbeidsovereenkomst en dus niet in de wet Arbeid en Zorg. Welke soorten van bijzonder verlof kennen we eigenijk?

  • Huwelijk van de medewerker zelf of een familielid
  • Jubilea (waaronder ook bijvoorbeeld 25-jaar huwelijksfeest)
  • Geboorte
  • Begrafenis van een familielid
  • Een verhuizing
  • Een examen

Het aantal dagen of uren die beschikbaar gesteld worden is afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn in de cao of de arbeidsovereenkomst, maar je ziet vaak wel overeenkomsten. Het salaris wordt doorbetaald gedurende het bijzonder verlof. Het recht op bijzonder verlof wordt gebaseerd op de relatie die de medewerker met de persoon heeft die gaat trouwen of is overleden.

Er komen vaak vragen over wie er nu eerste graad, tweede en derde graad familieleden zijn. Hierbij een kort lijstje:

  • Eerste graad familieleden: partner, ouders, schoonouders, kinderen, schoonzoons en schoondochters.
  • Tweede graad familieleden: broers, zussen, kleinkinderen, opa’s, oma’s, schoonzussen, zwagers, stiefzussen en stiefbroers.
  • Derde graad familieleden: ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broer of zus), overgrootouders en achterkleinkinderen.

En toch blijkt het niet altijd genoeg te zijn door omstandigheden. Wat dan?

Mijn ervaring is dat, zeker bij een overlijden, het niet handig is om direct bij het eerste bericht hierover het gesprek aan te gaan over het aantal dagen waar iemand recht op heeft en dat het erop lijkt dat de medewerker daarover heen gaat. Als de officiële plechtigheden voorbij zijn kun je de medewerker uitnodigen voor een gesprek. Kijk samen wat er mogelijk is, maar maak wel duidelijke afspraken zodat er geen onrealistische verwachtingen naar elkaar ontstaan.

Wil je meer informatie of eventueel ondersteuning bij het voeren van zo’n gesprek? Ik wil je hier graag bij helpen.
Bel mij op 06 – 50683039 voor een afspraak of mail mij op sandra@pphaarlemmermeer.nl.

Deel dit bericht .....

Scroll naar boven